Leerondersteuning

Aan kinderen op de basisschool geven wij leerondersteuning in taal, rekenen en schrijven. Wij doen dit, net als bij kindercoaching, afgestemd op de leerbehoefte en leerwijze van het kind. Door te werken met hoofd, gevoel en handen, veel actieve spelletjes en op verschillende manieren aanbieden van de lesstof, zijn de resultaten snel zichtbaar. Daarbij proberen wij ook zo veel mogelijk rekening te houden met de werkwijzen van de school. Omdat ieder kind een uniek wezen is, zullen de door onzeSpelend leren gekozen methodes afhankelijk zijn van meerdere factoren zoals: leergierigheid, interesse, leeftijd en niveau. De benodigde leermiddelen zoals blokjes, kleurtjes en boeken zullen door Bimbi worden verzorgd, indien nodig.

Voor de meeste kinderen is het moeilijk om zich voor meer dan een paar momenten te concentreren op welke taak dan ook, en dat is heel natuurlijk, vanwege hun nieuwsgierigheid, uitbundigheid en energie. Maar concentratie is essentieel voor het studeren, voor het maken van huiswerk en voor het volbrengen van elke taak. Daarom trainen wij kinderen op spelende wijs zich te concentreren op de taak waar zij op dat moment mij bezig zijn.

Ook trainen wij het kind om positieve en helpende gedachten te hebben, zodat het leerproces gestimuleerd en versterkt wordt. Dat het kind hierbij het beste uit zichzelf leert halen is ons belangrijkste doel.

  • Concentratieproblemen
  • Leer- en gedragsproblemen
  • Ondersteuning bij taal, rekenen en schrijven

Wij bieden leerondersteuning sessies aan van zestig minuten afhankelijk van wat de hulpvraag precies inhoud. U kunt er ook voor kiezen om sessies van zestig minuten met maximaal drie kinderen aan te vragen. Belangrijk hierbij is dat alle kinderen dezelfde hulpvraag hebben. Dit zal bepaald worden in de eerste sessie of observatie. Na ongeveer vier sessies zal in beide gevallen worden gekeken of er meer hulp nodig is of dat wij onze doelen voldoende hebben behaald.

interessante link: Kindercoaching

Call Now Button