Emotieregulatie tijdens Corona

Emotie coaching

Deze Coronatijd brengt veel onzekerheid en emoties met zich mee. Ook voor kinderen is dit een moeilijke tijd. Het is lastig om echt te begrijpen wat er speelt en waarom ineens zoveel niet meer mag. Dit kan emoties als bijvoorbeeld angst of boosheid oproepen. Het is belangrijk dat kinderen deze goed leren om te gaan met deze emoties, zodat ze deze niet opkroppen en er op een later moment last van krijgen. Maar hoe kan je kinderen helpen om met hun emoties om te leren gaan?

 

strategieën

De dingen die je doet om invloed uit te oefenen op welke emoties je voelt, wanneer je deze voelt en hoe je deze ervaart en uitdrukt wordt emotieregulatie genoemd. Je hebt goede en slechte strategieën van emotieregulatie. Goede strategieën zorgen ervoor dat je emotionele evenwicht hersteld wordt. Je verwerkt dus de emotie. Slechte strategieën leiden daarentegen op korte of langeretermijn tot klachten. Een voorbeeld van een goede strategie is de emotie accepteren, een voorbeeld van een slechte strategie is het Emoties van een kind tijdens corona / covid 19vermijden of onderdrukken hiervan.

Kinderen kunnen al op jonge leeftijd (3-5 jaar) emoties reguleren. In hun ontwikkeling leren kinderen als eerste om onderscheid te maken tussen hun eigen emoties en die van anderen. Vervolgens leren ze om hun gevoelens uit te drukken in woorden en symbolen, hoe hier mee om te gaan en hoe ze hun emoties uiteindelijk als informatiebron kunnen gebruiken.

Door bewust voor je kinderen beschikbaar te zijn als ‘emotie coach’ biedt je hen oefensituaties en vaardigheden om (op een goede) manier om te leren gaan met emoties. Er zijn vijf belangrijke stappen bij emotie coachen:

Luister naar uw kind

  1. Wees je bewust van de emoties van je kind.
  2. Zie situaties waarin je kind een emotie uit als het perfecte moment voor leren en intimiteit.
  3. Luister met empathie en erken de gevoelens van je kind.
  4. Help je kind om zijn emoties onder woorden te brengen.
  5. Help je kind bij het vinden van een oplossing.

Belangrijk is om het gesprek aan te gaan met je kind over wat hij of zij voelt. Luister aandachtig en help bij het vinden van de juiste woorden om de emotie te beschrijven. Wees hierbij empathisch en geef erkenning. Het belangrijkste is om nooit de gevoelens van je kind te ontkennen of negeren.

Het is niet meer dan menselijk om er af en toe even ‘geen zin’ in te hebben, maar probeer je dan ook te realiseren dat dit soort momenten juist mooie kansen zijn om je kind over zijn of haar emoties te leren. Opvoeden zal natuurlijk altijd een uitdaging blijven, maar ik hoop dat deze tips je goed op weg helpen bij het emotie coachen van je kind.

Geschreven door: Gwendolyn Vastenburg

Volg ons ook op Facebook voor de laatste nieuwtjes.
Intressante link: Kindercoaching

Call Now Button