Maria Osterhaus

Maria is sinds begin 2024 werkzaam als speltherapeut bij Kinderpraktijk Bimbi. Zij is opgeleid orthopedagoog, gedragsdeskundige en speltherapeut. Maria heeft met verschillende doelgroepen gewerkt binnen het onderwijs, een praktijk voor spelbegeleiding en speltherapie en in de zorg voor kinderen met ontwikkelingsachterstanden. In haar werk heeft zij veel kinderen en jongeren mogen leren kennen met allerlei kwaliteiten en uitdagingen.

Maria gelooft dat groei en ontwikkeling bij ieder kind mogelijk is, met als basis gezien, gehoord en begrepen te worden in liefdevolle en veilige omgeving waarbinnen het kind zich in eigen tempo kan ontwikkelen. De prachtige invloed van het spel op de algehele ontwikkeling en het welzijn van kinderen, met of zonder ontwikkelingsproblemen doet haar nog dagelijks verwonderen. Zij is enthousiast over het feit dat het kind zich spelenderwijs in het spel kan losmaken van de dagelijkse wereld, waardoor het vrij is om een eigen invulling
te geven aan het spel. Een extra mooi kenmerk van spel vindt Maria dat een kind zich over het algemeen beseft dat spelen “doen alsof” is. Hierdoor kunnen kinderen spelen wat ze willen, zonder dat dit consequenties heeft voor de “echte” wereld. Dit gegeven kan een mooie verrijking zijn voor het spel van het kind.

De werkwijze van Maria sluit perfect aan bij de visie van Bimbi. Zij kijkt in haar behandelingen naar alle facetten van de mens die zij in haar werk ontmoet. Geen mens is hetzelfde en ook aan de opvoeding kan op verschillende manieren inhoud worden gegeven. Belangrijk is dat er gewerkt wordt vanuit de kracht van het kind en de ouders, ondersteund door inzichten uit verschillende theoretische invalshoeken. Een positieve samenwerking tussen ouders/verzorgers, therapeut, collega’s en, waar nodig, de leerkracht staat hierbij centraal. Belangrijk is dat er vanuit een goed contact en samenwerking de beste invulling kan worden gegeven aan de behoeften van het kind, zodat groei en ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt.

Call Now Button