Tarieven

Alle tarieven zijn gebaseerd op 60 minuten en zijn inclusief BTW. Gespreide betaling is mogelijk in overleg.

  • Oriënterend/Intakegesprek gratis.
  • Per sessie € 65,-
  • Evaluatiegesprek € 65,-
  • Schoolgesprek / observatie € 65,-
  • Cursus ‘’In contact met je baby’’ € 80,-
  • Weerbaarheidstrainingen voor kinderen € 165,-
  • OpvoedParty € 10,-
  • Mommy2B € 12,50

Op locatie
In sommige situaties is het wenselijk dat wij op locatie komen. Bijvoorbeeld bij jullie thuis of ter observatie in een klaslokaal.
Hiervoor brengen wij buiten Vlaardingen €0,20 de KM in rekening, gerekend vanaf ons postadres.

Minimum inkomen
Omdat wij ervan overtuigd zijn dat iedereen recht heeft op kwalitatief goede hulp hebben wij voor ouders/verzorgers met een aantoonbaar minimum inkomen speciale pakketten met afwijkende bedragen.

Vergoeding
Onze diensten worden helaas (nog) niet door de zorgverzekeraar vergoed.  De gemaakte kosten voor kindercoaching en gezinsondersteuning kunnen in sommige gevallen wel worden opgegeven als bijzondere ziektekosten in uw belastingaangifte.

Afspraken
In geval van verhindering of ziekte dient de afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch te worden afgezegd/verplaatst, anders wordt de afspraak in rekening gebracht.

Call Now Button