Bijdragen aan de eerste stapjes van geluk: 4 tips voor jou als ouder

Als ouder wil je natuurlijk het beste voor je kind; je wilt ze opvoeden tot een evenwichtig en gelukkig
persoon met een helder besef van normen en waarden. Maar hoe doe je dat? 4 belangrijke punten die
de basis vormen van de opvoeding.

Het was een van de meest doortastende vragen die Oprah Winfrey ouders stelde: ‘Lichten je ogen op
als je kind de kamer binnenkomt? Als dat zo is, dan is het goed.’ Die onvoorwaardelijke liefde vormt
de basis, ook de basis van opvoeden.

Het opvoeden van kinderen is een gevoelige kwestie. Ouderschap is nu eenmaal geen vak waar je een
opleiding voor kunt volgen. Het is een uitdagende en inspirerende opdracht, waar elke ouder voor
komt te staan. Voor beginnende ouders zijn hun eigen ervaringen, jeugdherinneringen, intuïtie en wat
ze zien in hun naaste omgeving hun eerste houvast. We hebben tenslotte allemaal herinneringen aan
onze eigen opvoeding en proberen zo veel mogelijk het positieve mee te nemen in de opvoeding van
onze eigen kinderen.

Hoe jij je opstelt naar je kind is onwijs belangrijk. Het vormt de basis van de opvoeding én zijn de
eerste stapjes naar een fijn gezinsleven en een gelukkig kind. De volgende vier punten bieden je
daarbij houvast:

 1. Emotionele ondersteuning
  Voor je kind wil je een positieve omgeving creëren, waarin aandacht is voor wat kinderen
  goed doen en waarin ze geholpen worden bij wat nog niet lukt. Je biedt ze emotionele
  ondersteuning. Dat is een gevoel van geborgenheid, waarmee je zorgt dat je kind zich op zijn
  gemakt voelt. Hierdoor kan je kind zich richten op zijn omgeving en is het vrij om nieuwe
  indrukken op te doen en te leren van wat hij daarbij ervaart. Door te ontdekken, ontwikkelen
  kinderen zich. Hiervoor hebben zij wel vertrouwen nodig in zichzelf en in anderen. Dit is een
  belangrijke taak van de ouders; je biedt ze liefde, steun, stimulering en sturing. Zo groeit het
  zelfvertrouwen, zodat je kind steeds een stapje verder kan.
 2. Normen en waarden
  Natuurlijk heeft elke ouder zijn eigen normen en waarden. Waarden zijn idealen waar we mee
  leven en een norm is een gedragsregel die gebaseerd is op een waarde. Een ouder bepaalt zelf
  welk gedrag wel en niet acceptabel is, want dat is heel persoonlijk. Regels zijn nodig om je
  kind duidelijkheid en grenzen te geven. Vertel er vooral ook bij waarom deze regels belangrijk
  zijn en houd daarbij rekening met de leeftijd van je kind. Bedenk goed wat jij je kinderen mee
  wilt geven en, heel belangrijk: wees je daarbij bewust van je eigen gedrag; geef het goede
  voorbeeld.
 3. Consequent reageren
  Consequent zijn betekent dat je iets afspreekt met je kind en dat jullie je daar ook aan houden.
  Leuk als er regels zijn, maar als je die niet consequent naleeft, wordt het onduidelijk voor het
  kind. Het klinkt misschien makkelijk, maar dat is het natuurlijk niet altijd. Want je maakt toch
  wel eens een uitzondering op een verjaardag, of als je moe bent… Toch is het belangrijk,
  omdat het kinderen houvast en rust geeft. Wil je niet dat je kind aan een plantenpot komt of op
  de bank springt? Blijf dan ingrijpen als het kind dat wel doet. En maak er afspraken over met
  je partner en omgeving. Het zorgt ervoor dat ze weten waar ze aan toe zijn en ze de grenzen niet steeds hoeven opzoeken. Daarnaast ben je door consequent en duidelijk te zijn betrouwbaar voor je kind.
 1. Het goede voorbeeld geven
  Kinderen spiegelen. Zo leren ze enorm veel. Ze zien jou iets doen, kijken af, en proberen het
  zelf ook – al van jongs af aan. Maar…geen ouder gaat perfect en foutloos door het leven, en jij
  dus ook niet. Dat is niet erg, maar het is om deze reden wel goed om af en toe stil te staan bij
  je eigen gewoontes. In de huidige, complexe samenleving zal je je als ouder goed moeten
  inleven in de situaties waar je kind voor kan komen te staan. Denk aan de verleiding van
  televisie en sociale media. Als jij als ouder niet wil dat je kind televisie kijkt, kun je beter de tv
  uit laten staan als je kind wakker is en niet te veel je telefoon gebruiken waar je kind bij is.
  Door het goede voorbeeld te geven kun je veel invloed op je kind uitoefenen. Ouderschap is
  tenslotte voorleven..